חדשות

חדשות
14/12/2013

תמונות חדשות בגלריה שלנו!

עוֹד 
10/07/2018

כטב"מ לצרכי ביקורת תשתיות (גז ונפט, רשתות חשמל, רכבות ועוד), ניטור מצב הטכני של ציוד ותכנון התחזוקה

סמינר הוזמנו מומחים ארצה"ב, פינלנד וישראל, לרבות נציגים של משרד החקלאות ורשות תעופה אזרחית. ההרצאות יתקיימו במלון שרון שבהרצליה, ביום ב' 30/07/2018 בין השעות 08:30 עד 16:30. בין נושאי הסמינר: 1. פלטפורמות כטב"מיות ומטע"דים. 2. שימוש בכטב"מים למשימות חקלאיות. 3. התקדמות בתחום מצלמות אופטיות ומולטי-ספקטראליות, יישומים חדשים. 4. דרישות חברות החשמל בתחום ביקורות מוטסות 5. הכטב"מ מנקודת המבט של ספקי שירות 6. פנל: נקודת מבטה של הרשויות לתעופה אזרחית (בישראל, אירופה וצפון אמריקה) בעניין הרגולציה, ועוד. אודה לכם על העברת הודעה זו בקרב מכירים בעבודה ומחוצה לה, לכל אלה שיכולים להיות מעוניינים בנושאים שבאג'נדה. פרטים על הרשמה ותשלומים בספח בסוף המסמך המצורף. בבקשה תשתמשו בקישורית הבא: http://www.cigre.org.il/UploadUserImages/3UAV%20Seminar%202018%20-%20Internal.pdf

עוֹד 

הארגון הלאומי הישראלי ס.י.ג.ר.ה.(ע"ר)

הארגון הלאומי הישראלי CIGRE הוקם בשנת 1997 ופועל כסניף של CIGRE שהינו ארגון בינלאומי הקיים משנת 1921 ומרכזו בפריס. הארגון הבינלאומי מאגד בתוכו מעל 80 מדינות ו- 810 מפעלים ומוסדות. המאפיין הייחודי של הארגון שנקבע ע"י המייסדים, הינו בכך שהארגון חובק בתוכו חברות חשמל, יצרני ציוד חשמל למערת אנרגיה במתח עליון ועל, במתח גבוה ומוסדות להשכלה גבוהה.
בשנים האחרונות, הורחבה פעילות של הארגון לתחום של רשתות החלוקה וזאת בנוסף לרשתות מתח עליון ועל ולמקטע של ייצור החשמל. השתתפות של מדינת ישראל בעבודות הארגון הבינלאומי מסייעת בקבל מידע עדכני בתחום הטכני הקשור בציוד ומערכות חשמל בכל רמות המתחים, דבר התורם להקמת תעשיות העובדות לפי טכנולוגיות מתקדמות.
בפני החברים בארגון לאומי נפתחת הזדמנות ממשית למפגשים עם עמיתים מכל העולם המביאה להקמת מפעלים משותפים בתחום המקצועי ובתחום המסחר.
הפעילות המקצועית מתרכזת ב- 16 ועדות לימוד SC = Study Committees ובכ- 200 קבוצות עבודה בהתאם לנושאים בהם עוסקות ועדות הלימוד (WG - Working Groups).