תמונות חדשות בגלריה שלנו!


14/12/2013

כטב"מ לצרכי ביקורת תשתיות (גז ונפט, רשתות חשמל, רכבות ועוד), ניטור מצב הטכני של ציוד ותכנון התחזוקה


10/07/2018

סמינר זה יאפשר למשתתפיו להשיג תובנה מעמיקה לשוק המתפתח ויהווה הזדמנות להפגיש פנים אל פנים את ספקי המל"טים, יצרני חיישנים וספקי תשתיות מיחשוביות ייעודיות, ספקי שרות, נציגי רת"א ונציגי חברות תשתית ולשמוע על התפתחויות בתחום