כטב"מ לצרכי ביקורת תשתיות (גז ונפט, רשתות חשמל, רכבות ועוד), ניטור מצב הטכני של ציוד ותכנון התחזוקה


10/07/2018

סמינר הוזמנו מומחים ארצה"ב, פינלנד וישראל, לרבות נציגים של משרד החקלאות ורשות תעופה אזרחית. ההרצאות יתקיימו במלון שרון שבהרצליה, ביום ב' 30/07/2018 בין השעות 08:30 עד 16:30. בין נושאי הסמינר: 1. פלטפורמות כטב"מיות ומטע"דים. 2. שימוש בכטב"מים למשימות חקלאיות. 3. התקדמות בתחום מצלמות אופטיות ומולטי-ספקטראליות, יישומים חדשים. 4. דרישות חברות החשמל בתחום ביקורות מוטסות 5. הכטב"מ מנקודת המבט של ספקי שירות 6. פנל: נקודת מבטה של הרשויות לתעופה אזרחית (בישראל, אירופה וצפון אמריקה) בעניין הרגולציה, ועוד. אודה לכם על העברת הודעה זו בקרב מכירים בעבודה ומחוצה לה, לכל אלה שיכולים להיות מעוניינים בנושאים שבאג'נדה. פרטים על הרשמה ותשלומים בספח בסוף המסמך המצורף. בבקשה תשתמשו בקישורית הבא: http://www.cigre.org.il/UploadUserImages/3UAV%20Seminar%202018%20-%20Internal.pdf http://www.cigre.org.il/UploadUserImages/3UAV%20Seminar%202018%20-%20Internal.pdf