אודות ארגון הלאומי הישראלי ס.י.ג.ר.ה. (ע"ר)


הארגון הלאומי הישראלי CIGRE הוקם בשנת 1997, בתמיכת חברת החשמל ובהשתתפות חברת פרטיות נוספים. בהצהרה הראשונה צוין שמטרת הארגון הינה פיזור ידע לכל הדורשים בישראל בתחומי חשמל זרם חזק ויצירת פורום למומחים, סטודנטים, יצרני ציוד ונשי אקדמיה בו יוצר קשר בלתי אמצעי עם מומחים מחו״ל בתחמי פעילות שונות. הארגון הלאומי פועל כסניף של CIGRE שהינו ארגון בינלאומי הקיים משנת 1921 ומרכזו בפריס. הארגון הבינלאומי מאגד בתוכו מעל 80 מדינות ו- 810 מפעלים ומוסדות.
המאפיין הייחודי של הארגון שנקבע ע"י המייסדים, הינו בכך שהארגון חובק בתוכו חברות חשמל, יצרני ציוד חשמל למערת אנרגיה במתח עליון ועל, במתח גבוה ומוסדות להשכלה גבוהה.
בשהים האחרונות, הורחבה פעילות של הארגון לתחום של רשתות החלוקה וזאת בנוסף לרשתות מתח עליון ועל ולמקטע של ייצור החשמל.
השתתפות של מדינת ישראל בעבודות הארגון CIGRE מסייעת בקבל מידע עדכני בתחום הטכני הקשור בציוד ומערכות חשמל בכל רמות המתחים, דבר התורם להקמת תעשיות העובדות לפי טכנולוגיות מתקדמות.
בפני החברים בארגון לאומי נפתחת הזדמנות ממשית למפגשים עם עמיתים מכל העולם המביאה להקמת מפעלים משותפים בתחום המקצועי ובתחום המסחר.
הפעילות המקצועית מתרכזת ב- 16 ועדות לימוד (SC - Study Committees) ובכ- 200 קבוצות עבודה
(WG - Working Groups), בהתאם לנושאים בהם עוסקות ועדות הלימוד.
הנך מוזמן להתרשם באתר הארגון: www.cigre.org. השנה אנו משיקים את האתר הישראלי www.cigre.org.il שיאפשר תקשורת טובה, מהירה ויעילה יותר בין העמיתים בארץ.
כל מי שרואה את עצמו כמתאים וכן מעוניין בפעילות מקצועית באחת מהועדות המפורסמות באתר CIGRE, עליו להירשם לארגון הלאומי הישראלי ע"י פנייה בכתב לכתובת רשומה מטה, בצירוף קורות חיים בהם יצוין ניסיונו המקצועי והרלוונטי לתחום בו הינו מבקש להיות פעיל (פרסומים, דוחות, ידיעת שפות אנגלית / צרפתית וכו').
במידה והינך מכיר בסביבתך בעלי מקצוע נוספים שלדעתך ראויים ומעוניינים להירשם לארגון, אנא מסור להם את הפרטים הדרושים.
חברות בועדות לימוד מחייבת תשלום דמי חברות לארגון הלאומי הישראלי, בהתאם למפורט בדף "דמי חברות 2014", המצ"ב. הוועדה הטכנית של הארגון הלאומי הישראלי תבחן את מועמדותך, והארגון ישמח לשתף אותך בפעילות המקצועית של CIGRE.