מאמרים

כלי טייס ללא טייס לצרכי ביקורת תשתיות, שיטות ומכשור לניטור תקינות הציוד ותכנון התחזוקה מלון השרון - הרצליה 30 ליולי 2018

הארגון הלאומי הישראלי - ס.י.ג.ר.ה.

לסמינר הוזמנו מומחים ארצה"ב, פינלנד וישראל, לרבות נציגים של משרד החקלאות ורשות תעופה אזרחית. ההרצאות יתקיימו במלון שרון שבהרצליה, ביום ב' 30/07/2018 בין השעות 08:30 עד 16:30. בין נושאי הסמינר: 1. פלטפורמות כטב"מיות ומטע"דים. 2. שימוש בכטב"מים למשימות חקלאיות. 3. התקדמות בתחום מצלמות אופטיות ומולטי-ספקטראליות, יישומים חדשים. 4. דרישות חברות החשמל בתחום ביקורות מוטסות 5. הכטב"מ מנקודת המבט של ספקי שירות 6. פנל: נקודת מבטה של הרשויות לתעופה אזרחית (בישראל, אירופה וצפון אמריקה) בעניין הרגולציה, ועוד. אודה לכם על העברת הודעה זו בקרב מכירים בעבודה ומחוצה לה, לכל אלה שיכולים להיות מעוניינים בנושאים שבאג'נדה. פרטים על הרשמה ותשלומים בספח בסוף המסמך המצורף.
למידה נוסף